skip to Main Content

Ny utbildning framtagen av SVEBRA och BYGGFÖRETAGEN. Följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren.
Läs mer om utbildningen på www.brandfarligaarbeten.com

Ni kan välja att ha utbildningen hos er eller hos mig. Väljer ni att ha utbildningen på distans gäller nedan.

From den 1/5 2022 får du lov att göra utbildningen på distans. För att du ska få din licens finns det krav på att du ska genomföra en praktiskt övning i anslutning till utbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Övergripande mål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt SVEBRAs utbildningsplan och består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen är på minst 6 timmar

Pris för 2024:

1690 kr + moms/deltagare.

Önskas registrering på ID06 så ingår det i priset.

I samarbete med

Brandfarliga Heta Arbeten är framtagen av SVEBRA och BYGGFÖRETAGEN i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Boka er utbildning

Ni kan boka er utbildning antingen genom att ringa
073-25 23 384 eller via mejl.

Boka via mejl
Arrangör brandfarliga arbeten

Utbildningar

Jag erbjuder utbildningar för att ni ska kunna agera snabbt och rätt vid en eventuell olyckshändelse och förebygga dem så de inte händer.

Afa Försäkring

Jag är godkänd av AFA som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning.