skip to Main Content

Varje år uppstår bränder genom tak, svetsning, skärning, vinkelslipning, lödning, torkning, uppvärmning, ogräsning och andra typer av varmt arbete. Dessa bränder bör inte uppstå, för med noggrann övervägande och rätt kunskap är det möjligt att förvandla hett arbete till brandsäkert arbete. På den här kursen lär eleverna planera och göra varmt arbete ordentligt.

Deltagare

Kursen riktar sig till personer som arbetar med alla slags gnistproducerande verktyg.

Kursinnehåll

Eleverna lär sig att arbeta säkert med maskiner och verktyg som avger gnistor eller överdriven värme. Utbildningsintyg erhålls för deltagarna som har genomfört utbildningen med tillfredsställande resultat. Ett certifikat för varmt arbete utfärdas också, giltigt i 5 år i hela Norden. Intyget är giltigt i Danmark, Sverige, Norge och Finland, där denna kurs krävs för att utföra hett arbete. Kursen följer också CFPA Europas utbildningsprogram och CFPA-riktlinje 12.

Kurstid

1 dag – brandåtgärder med gnistproducerande verktyg (45141).

Pris för 2024:

1490 kr + moms/deltagare

Boka er utbildning

Ni kan boka er utbildning antingen genom att ringa
073-25 23 384 eller via mejl.

Boka via mejl
DBI brand og sikring