skip to Main Content

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstå kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaper du behöver.

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om lagar och regler kring brandlarm, riskbedömning, hur brandlarmanläggningar är uppbyggda och fungerar samt om skötsel och underhåll.

Vad innehåller utbildningen?

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

Utbildningen uppfyller kraven enligt SBF 110:8 Regler för brandlarm

OBS! Praktik på egen anläggning ska bokas genom anläggarfirma eller kompetent servicefirma (enligt SBF 118:8)

Målgrupp

Du som är eller ska arbeta som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning eller du som är fastighetsskötare.

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Pris

2 500kr/deltagare

Boka er utbildning

Ni kan boka er utbildning antingen genom att ringa
073-25 23 384 eller via mejl.

Boka via mejl

Utbildningar

Jag erbjuder utbildningar för att ni ska kunna agera snabbt och rätt vid en eventuell olyckshändelse och förebygga dem så de inte händer.

Afa Försäkring

Jag är godkänd av AFA som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning.