Heta arbeten

Utbildningen följer försäkringsbolagen och Brandskyddsföreningens riktlinjer. Jag är utbildad instruktör och huvudinstruktör för Brandskyddsföreningen.

Utbildningen leder till ett certifikat som ger behörighet till alla typer av heta arbeten. Certifikatet gäller i 5 år i Norden.

Kursinnehåll:

  • Bestämmelser i lagar och försäkringsvillkor.
  • Organisation och ansvar.
  • Förebyggande åtgärder.
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö.
  • Tätskicktsarbete.
  • Praktik.

Kurstid: minst 6,5 timmar

Pris: Utbildningsavgift 2019: Är 1300 kr exkl moms + certifieringskostnad 1000:- exkl moms/person

 

Pris för tolk tillkommer om kursen hålls på annat språk än Svenska eller Engelska.

Brandvakt

Jag erbjuder tjänst som ”brandvakt” vid heta arbeten.

Pris: Efter överenskommelse