Sedan 1989 arbetar jag som brandman, numera även i rollen som styrkeledare, instruktör och inre befäl. Jag har 10 års erfarenhet som ambulanssjukvårdare/paramedic på ambulans samt akutbil. Jag är utbildad pedagog och instruktör.

Min erfarenhet i heta arbete startade 2003 då jag tog min utbildning som instruktör. Jag utbildar dels genom mitt företag och dels på Räddningstjänsten. Jag utbildar också för Brandskyddsföreningen där jag är huvudinstruktör. Som huvudinstruktör för Brandskyddsförening utbildar jag andra instruktörer.Vart 5 år förnyar jag mitt certifikat samt vidareutbildas varje år. Jag har hjälpt många företag med deras organisationer vid heta arbete och utbildat deras anställda.

Det vanliga vid utbildningarna är att jag kommer ut till Er, men jag kan även erbjuda lokaler där jag håller utbildningarna.

2012-09-06 gick mitt företag över till att bli aktiebolag. Tidigare drev jag företaget som en enskild firma med namnet Lars Anderbergs utbildning.