skip to Main Content

HLR-utbildning

Utbildningarna följer Svenska rådet för hjärtlungräddning. Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursbevis. Utbildningar: D-HLR, (Med defibrillator) 4 tim, max 6 deltagare Vuxen-HLR, 3 tim, max 10 deltagare Barn-HLR, 3 tim, max 6 deltagare Om man önskar kan även en LABC-utbildning…

Read more