skip to Main Content
Heta arbeten utbildning
Heta arbeten utbildning

Heta arbeten

Utbildningarna följer försäkringsbolagens riktlinjer. Jag är utbildad instruktör för 3 olika nordiska organisationer och 2014 huvudinstruktör för Brandskyddsföreningen.

Jag har haft utbildningar sedan 2003.

Utbildningarna leder till ett certifikat som ger behörighet till alla typer av heta arbeten. Certifikatet gäller i 5 år i Norden.

Kursinnehåll:

  • Bestämmelser i lagar och försäkringsvillkor.
  • Organisation och ansvar.
  • Förebyggande åtgärder.
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö.
  • Tätskicktsarbete.
  • Praktik.

Kurstid:

minst 6,5 timmar

Priser för 2019:

1300 kr + 1000 kr certifieringsavgift + moms/deltagare.

Önskas registrering på ID06 är det en tilläggskostnad.

Pris för tolk tillkommer om kursen hålls på annat språk än Svenska eller Engelska.

Priser för 2020:

1900 kr inkl. certifieringsavgift + moms/deltagare.

 

Brandvakt

Jag erbjuder tjänst som ”brandvakt” vid heta arbeten.

Pris: 
Efter överenskommelse

Heta arbeten (Danmark)

Varje år uppstår bränder genom tak, svetsning, skärning, vinkelslipning, lödning, torkning, uppvärmning, ogräsning och andra typer av varmt arbete. Dessa bränder bör inte uppstå, för med noggrann övervägande och rätt kunskap är det möjligt att förvandla hett arbete till brandsäkert arbete. På den här kursen lär eleverna planera och göra varmt arbete ordentligt.

Deltagare

Kursen riktar sig till personer som arbetar med alla slags gnistproducerande verktyg.

Kursinnehåll

Eleverna lär sig att arbeta säkert med maskiner och verktyg som avger gnistor eller överdriven värme. Utbildningsintyg erhålls för deltagarna som har genomfört utbildningen med tillfredsställande resultat. Ett certifikat för varmt arbete utfärdas också, giltigt i 5 år i hela Norden. Intyget är giltigt i Danmark, Sverige, Norge och Finland, där denna kurs krävs för att utföra hett arbete. Kursen följer också CFPA Europas utbildningsprogram och CFPA-riktlinje 12.

Kurstid

1 dag – brandåtgärder med gnistproducerande verktyg (45141).

Pris för 2019

950 kr + moms/deltagare

Back To Top