skip to Main Content
Brandfarliga heta arbeten

Brandfarliga heta arbeten SVEBRA

Ny utbildning framtagen av SVEBRA och BYGGFÖRETAGEN. Följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Läs mer om utbildningen på www.brandfarligaarbeten.com Ni kan välja att ha utbildningen hos er eller…

Read more