skip to Main Content
Brandfarliga arbeten utbildning
Brandfarliga arbeten utbildning

Ny utbildning framtagen av SVEBRA och BYGGFÖRETAGEN. Följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Läs mer om utbildningen på www.brandfarligaarbeten.com

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Övergripande mål

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt SVEBRAs utbildningsplan och består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Tidsåtgång

Kursen omfattar 6,5 timmar/Distans 5,5 timmar.

Pris för 2021

1190 kr + moms/deltagare.

Boka gör ni antingen genom att ringa 073 25 23 384 eller maila lars@anderbergsutbildning.se

I samarbete med

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och BYGGFÖRETAGEN i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Back To Top